top of page
Dagens utfordringer
 • Økende omfang og kompleksitet i tekniske installasjoner

 • Begrenset med teknisk kompetanse i prosjektteamet

 • Hektisk fremdrift i sluttfasen, liten tid til test av anlegg

 • Overtakelsesforretning med ressurskrevende mangellister

 • Tekniske anlegg fungerer ikke godt nok ved innflytting, medfører ofte klager fra leietaker

 • Store ressurser brukes på reklamasjonsarbeider, en meget stor andel av dette relateres til tekniske anlegg

Morgendagens løsninger
 • Sikkerstille at byggherrens krav til funksjon og kvalitet leveres

 • Tverrfaglig kompetanse sørger for samspill og integrasjon mellom systemene

 • Bredere kompetanse ved opphandling og valg av tekniske entreprenører

 • Planlagt fremdrift som sørger for nok tid til test og innregulering

 • Visjonen om overlevering uten feil blir en realitet

 • Alle er fornøyde, også de som skal bruke bygget

 • Tid og ressurser etter overlevering brukes effektivt på nye prosjekter

Innkjøp/Kontrahering

Vi kan bistå under innkjøp av tekniske leveranser ved:

- Prekvalifisering av UE

- Tilbudsutsendelse med full konkurranse

- Evaluering av innkommende tilbud med avklarende møter

- Kontrahering

Garantiperioden

Vi kan påta oss oppfølging av tekniske installasjoner og leveranser i garantiperioden ved:
- Oppfølging og koordinering av reklamasjonshenvendelser
- Et kontaktpunkt for samtlige tekniske leveranser
- Bidra til en effektiv og målbar prøvedrift
- Bistå i garantibefaringer
- Vårt engasjement strekker seg gjennom hele garantiperioden

Prosjekteringsfasen

Vi kan påta oss koordinering av tekniske fag under prosjekteringen ved:
- Støtte til prosjekteringsleder
- Koordinering og oppfølging av de prosjekterende for tekniske fag
- Veileder/premissgiver for håndtering av grensesnitt og integrasjon av tekniske installasjoner - Kvalitetssikring av kravspesifikasjoner og øvrig anbudsunderlag for tekniske leveranser
- Lede særmøter ved behov

Gjennomføring

Vi kan påta oss koordinering av tekniske leveranser under produksjonen ved:

- Støtte til byggeleder

- Koordinering av fremdrift, utarbeidelse og oppfølging av fremdriftsplaner

- Entrepriseansvar for tekniske leveranser, økonomisk, teknisk og kontraktsmessig oppfølging - Bidra til at HMS-, miljø- og kvalitetsplaner utarbeides, vedlikeholdes og gjennomføres

- Lede særmøter ved behov

- Arbeidsledelse på byggeplass

- Utarbeidelse og gjennomføring av fullskalatester

- Bistå i overtakelsesforretninger

bottom of page