ITB-ansvarlig

Hovedoppgaven til ITB-ansvarlig, er å koordinere og kvalitetssikre dokumentasjonen og løsningene til de enkelte tekniske entreprenørene. Det er særlig viktig å verifisere rett funksjon og grensesnitt mellom aktørene, noe som krever stor tverrfaglig teknisk forståelse og kompetanse hos ITB-ansvarlig.

ED Prosjekt AS har erfaring fra en rekke prosjekter som ITB-ansvarlig, og har den kompetanse og trygghet som skal til for å lose prosjektet gjennom i henhold til ITB-standard NS 3935. Vi har utarbeidet gode administrative prosesser, for håndtering og behandling av grensesnitt mellom tekniske fag.